Европейска инициатива за безопасна онлайн

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-ДОБЪР ИНТЕРНЕТ, ЧРЕЗ КОЙТО ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА СА В БЕЗОПАСНОСТ, СИЛНИ И ОЦЕНЕНИ

КОИ СМЕ НИЕ?

Дейността на Safe Online се координира и подкрепя от образователни институции и сдружения в цяла Европа.

Европейската инициатива за безопасен интернет (European Safe Online Initiative) се основава на опита на Фламандската инициатива за безопасен интернет (Flemish Safe Online), успешно прилаганa в широкия контекст на Европейския съюз, и сега- по проекта – се осъществява от представители на пет страни-членки, Белгия, България, Гърция, Кипър и Румъния.
Участващите в проекта сдружения и образователни институции използват собствения си капацитет за създаване на обучителна програма, насочена към родители и педагози с цел детайлното им запознаване с предизвикателствата и възможностите, пред които новите медии изправят децата.

Какво Правим

01.

— Създаваме осъзнатост

Родителите се мъчат да разберат къде се точно се намира разделителната линия между конструктивното използване на цифровите технологии, помагащи на децата им да учат по-добре и нездравословната употреба на технологиите. Родителите се нуждаят от съвет как да развиват умения сред децата си за здравословно и безопасно използване на интернет..
02.

— Даваме увереност

Движим се напред, водени от принципа на надграждащото обучение, според който веднъж обучени, родителите бързо споделят своя опит и нови знания в заобикалящата ги средата и по-този начин позволяват бързото и видимо експоненциално нарастване на добрите резултати.
03.

— Образоваме

Родителите имат задължението да подкрепят развитието на медийната грамотност сред децата си, но за тази цел самите те се нуждаят от подкрепа. Затова е важно да им дадем пространство, в което да могат да дискутират за своите проблеми, да задават въпроси и да споделят страховете си, както и да им осигурим ресурси, от които да черпят информация.
04.

— Подкрепяме

Стараем се да въведем родителите в медийния свят на техните деца, да отговорим на ключовия въпрос как точно те могат да съдействат за развитието на медийната грамотност на децата.

  • Показваме какво правят децата с медиите
  • За какво използват медиите
  • Защо са толкова силно привлечени от медиите и т.н.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Scroll to Top