Обучение, овластяващо родителите да подпомагат децата при

ПОДОБРЯВАНЕ НА НИВОТО НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА РОДИТЕЛИ, ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

КОИ СМЕ НИЕ?

Дейността на Safe Online се координира и подкрепя от образователни институции и сдружения в цяла Европа.

Европейската инициатива за безопасен интернет (European Safe Online Initiative) се основава на опита на Фламандската инициатива за безопасен интернет (Flemish Safe Online), успешно прилаганa в широкия контекст на Европейския съюз, и сега- по проекта – се осъществява от представители на пет страни-членки, Белгия, България, Гърция, Кипър и Румъния.

Участващите в проекта сдружения и образователни институции използват собствения си капацитет за създаване на обучителна програма, насочена към родители и педагози с цел детайлното им запознаване с предизвикателствата и възможностите, пред които новите медии изправят децата.

НАШИЯТ ПОДХОД

Ние създаваме и популяризираме инструменти за родители и педагози

Основният акцент на EUROPEAN SAFEONLINE INITIATIVE е подобряването на нивото на медийната грамотност сред деца и младежи чрез масирано обучение по медийна грамотност, насочено към техните родители. Вместо да разработва нова пилотна програма по медийна грамотност, проектът EUROPEAN SAFEONLINE предлага разширяване на обхвата на вече доказала се в практиката иновация.

Казано по-конкретно проектът EUROPEAN SAFEONLINE има за цел възпроизвеждането на опита на фламандската инициатива Safe Online, доказала ефективността си в обучението по медийна грамотност чрез множество качествени и количествени показатели. Години наред тази инициатива успешно постига целта си за подобряване на нивото по медийна грамотност на родителите като развива техните знания и умения в областта на новите медии, които децата непрекъснато използват.

Чрез фламандската обучителна инициатива за безопасен интернет (Flemish Safe Online Training Initiative) хиляди родители подобриха цялостното си отношение и разбиране относно възможностите и предизвикателствата на интернет пространството, като самите те - на свой ред – започнаха да оказват помощ и подкрепа на децата си по-добре да разбират преимуществата и заплахите, пред които ги изправят новите медии и новите видове грамотност.

01.

— Нашата мисия

Основният акцент на инициативата EUROPEAN SAFEONLINE е подобряването на нивото на медийна грамотност сред децата и младежите чрез задълбочено обучение на техните родители в тази област.

02.

— Нашата визия

Ускоряваме процеса на задълбочаване и разширяване на прилагането на най-успешните практики по медийна грамотност в различни региони и страни; съдействаме за въвеждането на опит, получил множество награди и отличия – както на национално, така и на общоевропейско ниво – благодарение на изключителната му способност да развива нивото на медийна грамотност.

03.

— За нас

Чрез фламандската обучителна инициатива за безопасен интернет (Flemish Safe Online Training Initiative) хиляди родители подобриха цялостното си отношение и разбиране относно възможностите и предизвикателствата на интернет пространството, като самите те - на свой ред – започнаха да оказват помощ и подкрепа на децата си по-добре да разбират преимуществата и заплахите, пред които ги изправят новите медии и новите видове грамотност.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Scroll to Top