Градим по-добро бъдеще за нашите деца

ПОДКРЕПЯМЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ В ТЯХНАТА МИСИЯ

Какво Правим

01.

— Създаваме осъзнатост

Родителите се мъчат да разберат къде се точно се намира разделителната линия между конструктивното използване на цифровите технологии, помагащи на децата им да учат по-добре и нездравословната употреба на технологиите. Родителите се нуждаят от съвет как да развиват умения сред децата си за здравословно и безопасно използване на интернет..

02.

— Даваме увереност

Движим се напред, водени от принципа на надграждащото обучение, според който веднъж обучени, родителите бързо споделят своя опит и нови знания в заобикалящата ги средата и по-този начин позволяват бързото и видимо експоненциално нарастване на добрите резултати.

03.

— Образоваме

Родителите имат задължението да подкрепят развитието на медийната грамотност сред децата си, но за тази цел самите те се нуждаят от подкрепа. Затова е важно да им дадем пространство, в което да могат да дискутират за своите проблеми, да задават въпроси и да споделят страховете си, както и да им осигурим ресурси, от които да черпят информация.

04.

— Подкрепяме

Стараем се да въведем родителите в медийния свят на техните деца, да отговорим на ключовия въпрос как точно те могат да съдействат за развитието на медийната грамотност на децата.

  • Показваме какво правят децата с медиите
  • За какво използват медиите
  • Защо са толкова силно привлечени от медиите и т.н.

ЗА КАКВО СМЕ ЗАГРИЖЕНИ!

Засилване на критичното мислене сред децата и младежите

Нужно е те могат да се справят със съществуващите заплахи от фалшиви новини, кибер-тормоз, радикализация, кибер измами и липса на кибер-сигурност. Дори и най-малките деца днес са в постоянен досег с дигиталните устройства, а същевременно нито те, нито родителите им разбират ясно рисковете, които технологиите крият. Родителите се притесняват децата да не попаднат на неподходящо съдържание, но не знаят как да се справят с проблема.

Подкрепа за потребителите да разбират дигиталните технологии и ползите, които те носят

Хората следва да разбират как технологиите могат да подкрепят комуникацията, развитието на креативността и иновациите, но и да са наясно с преимуществата и недостатъците им, с техните ефекти и рискове. За което е необходим критичен подход към достоверността, надеждността и цялостното въздействие на информацията и данните, пренасяни от дигиталните средства. Потребителите следва да бъдат способни да управляват и пазят информацията, съдържанието, данните и дигиталната си идентичност.

Подкрепа за младите хора да получат лично удовлетворение

Образованието и практическото обучение имат мисия да подготвят младите хора за участие в обществения живот и трудовия пазар, както и да изпитват удовлетворение от собственото си развитие. Част от тази мисия е и формирането на медийна грамотност, важна компетенция за гражданите на бъдещето.

Помощ за младежите да бъдат отворени и любознателни

Отвореният и любознателен ум предполага наличието на способност да се мисли самостоятелно и критично, да се прави логична и справедлива преценка, базирана на фактологични знания, за да не се попада в капана на екстремистките послания, индоктринацията и дезинформацията.

Медийната грамотност като средство за повече свобода и социално включване

Разглеждаме медийната грамотност като основен фактор за в тази област за активното гражданско участие в съвременното информационно общество. Тази грамотност е ключово условие за успех в живота на всички общности и за предпазване от социална изолация

Преодоляване на дигиталното разделение в Европейския съюз

Понастоящем между страните-членки съществуват огромни разлики в нивото на медийната грамотност. Колкото по-на изток и/или на юг се намира дадена държава, толкова по-ниско е това равнище. Проектът EUROPEAN SAFEONLINE е насочен към страните, изпитващи проблеми при формирането на тази грамотност.

Scroll to Top