Μαζί επιτυγχάνουμε!

ειναι οι ανθρωποι με παθος για τη βελτιωση των κοινοτητων τους

Οι Συνεργατες Μας

Βέλγιο | Βρυξέλλες

— Child Focus

Η αποστολή του Child Focus, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι να υποστηρίξει τους γονείς και την οικογένεια ενός παιδιού που αγνοείται ή είναι θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, να υποστηρίξει ενεργά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, της απαγωγής ή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και να μελετήσει, να αποτρέψει και να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. Το Child Focus είναι ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος λειτουργεί προς το συμφέρον κάθε παιδιού, χωρίς καμία διάκριση. Μέσω της βέλγικης τηλεφωνικής γραμμής 116000 για τα αγνοούμενα παιδιά, το Child Focus είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για αναφορές και ερωτήσεις σχετικά με τα παιδιά που αγνοούνται ή έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση. Διαχειρίζεται επίσης την γραμμή επικοινωνίας για την διαχείριση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (www.stopchildporno.be ) καθώς και μια γραμμή βοήθειας για όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο (www.clicksafe.be). Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τις περιπτώσεις που αναλαμβάνει, το Child Focus αναπτύσσει νέα τεχνογνωσία που συμβάλλει στην πραγματοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Η πρόληψη είναι ένας σημαντικός πυλώνας στο Child Focus και περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, ιστοσελίδων και παιδαγωγικού υλικού, καθώς και την υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Το Child Focus Academy, που φιλοξενείται στο τμήμα «Πρόληψη και Ανάπτυξη» του φορέα, παρέχει πάνω από 1.200 εκπαιδευτικά σεμινάρια ετησίως.

mascottes-logo-rechts_orig
Βέλγιο | Φλαμανδία

— Gezinsbond

Το Gezinsbond είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός οικογενειών, που ιδρύθηκε το 1921. Ενώνει περίπου 230.000 οικογένειες στη Φλαμανδία και τις Βρυξέλλες [Βέλγιο] με την υποστήριξη 13.000 εθελοντών σε 900 περιφέρειες. Το Gezinsbond συνδέει και υποδέχεται όλες τις οικογένειες: μεγάλες οικογένειες, νέες οικογένειες, οικογένειες παππούδων, γιαγιάδων και εγγονών, ανασυσταθείσες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ. Όλες οι οικογένειες έχουν τη θέση τους σε αυτό το οικογενειακό κίνημα. Το Gezinsbond λαμβάνει πάντα υπόψη τις ανάγκες όλων των οικογενειών ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση, την πολιτική τοποθέτηση ή το θρήσκευμα.

Βέλγιο | Βαλλoνία

— La Ligue des Familles

Η Ligue des Familles είναι μια γαλλόφωνος βελγικός οργανισμός που υποστηρίζει τους γονείς. Βασίζεται σε τέσσερις (4) πυλώνες δράσεων.

Μέσα από δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από και για τους γονείς, η Ligue des Familles στοχεύει στη βελτίωση της ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών, των γονέων και των παιδιών. Η Ligue des Familles εμπλέκει στις δράσεις της όλες τις οικογένειες, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, την καταγωγή τους, τις επιλογές ζωής τους, τις θρησκευτικές και πολιτικές τους πεποιθήσεις. Για τη Ligue des Familles, οι γονείς αποτελούν τα άτομα που συνάπτουν οικογενειακές σχέσεις με ένα ή περισσότερα παιδιά, εφήβους (ες), νεαρούς (ες), και ενήλικες. Με τον όρο «οικογενειακές σχέσεις», για την Ligue, πρωτίστως συνδέεται η προστασία, η συντροφιά και η εκπαίδευση. Ο γονέας μπορεί να είναι βιολογικός, ανάδοχος, γονέας με υιοθεσία ή «γονέας στη καρδιά». Ο γονέας παραμένει γονέας για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ελλάδα| Αθήνα

— Athens Lifelong Learning Institute

Το Athens Lifelong Learning Institute είναι ένα ινστιτούτο έρευνας και εκπαίδευσης, με έδρα την Αθήνα. Έχει την αποστολή να προωθήσει και να ενισχύσει την καινοτομία κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, της κοινωνίας της γνώσης και της κοινωνικής ένταξης. Το Athens Lifelong Learning Institute αντιπροσωπεύει έναν μοναδικό συνδυασμό διεπιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και «καινοτόμου σκέψης», που συνδέει μεθόδους έρευνας και εφαρμογής, με την ανάπτυξη δικτύων, την ανάλυση υφιστάμενων πολιτικών και την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών. Η ομάδα του Athens Lifelong Learning Institute αποτελείται από επαγγελματίες στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διά βίου μάθησης και των καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, που συνεργάζονται με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη όλων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συνεργάτες του Athens Lifelong Learning Institute παρέχουν στο ινστιτούτο την δύναμη και το όραμα να συνεχίσει να προωθεί υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και νέες ιδέες στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής ένταξης.

Ρουμανία | Τιμισοάρα

— Universitatea de Vest Timișoara - UVT

Το West University of Timișoara (WUT) (Universitatea de Vest Timișoara - UVT) είναι το βασικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην Δυτική Ρουμανία. Ως Πανεπιστήμιο έρευνας και εκπαίδευσης αναγνωρισμένο Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, είναι ένα από τα πέντε μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινοπραξίας που αποτελείται από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ρουμανίας. Στην παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων QS 2019, το West University of Timișoara (WUT) συμπεριλήφθηκε μαζί με μόνο τρία άλλα ρουμανικά πανεπιστήμια στα 1.000 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο.

Βουλγαρία | Σοφία

— University of Sofia “St.Kliment Ohridski”

Με ιστορία 130 χρόνων, το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «St.Kliment Ohridski» είναι το πιο έγκριτο και διάσημο Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 1888 και ήταν το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί υπόδειγμα τόσο ως προς την επιστημονική έρευνα που διεξάγει όσο και ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιεί. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί τον πυρήνα της επιστημονικής και πολιτιστικής «ελίτ» της Βουλγαρίας. Συμβάλλει σημαντικά στη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην παγκόσμια ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης και της εκπαίδευσης και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να εδραιωθεί ως ακαδημαϊκό, επιστημονικό και πολιτιστικό κέντρο ευρωπαϊκού κύρους. Με βάση αυτόν τον στόχο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου της Σόφιας συνεχίζουν να πληρούν τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα ποιότητας.

Κύπρος | Λευκωσία

— EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί την εξέλιξη του Κολεγίου Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1961. Σήμερα, το EUC περιλαμβάνει πέντε Σχολές: τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, την Ιατρική Σχολή και τη Νομική Σχολή. Αποστολή του EUC είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές ώστε να έχουν μία επιτυχημένη σταδιοδρομία και να πετύχουν τους στόχους τους, να κατανοήσουν και να ανταποκρίνονται τις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργούν γνώσεις μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Το EUC έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα και οργανισμούς όπως το πρόγραμμα Horizon2020, το Erasmus +, το 7ο Πρόγραμμα- Πλαίσιο, το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013, τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και από κυβερνητικούς φορείς. Τα τελευταία 3 χρόνια, το Πανεπιστήμιο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση ερευνών. Η ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται κυρίως στα ερευνητικά κέντρα, σε εργαστήρια και σε άλλα εξειδικευμένα πλαίσια, όπως κλινικές και κέντρα καινοτομίας (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). Το EUC είναι ένας από τους περίπου 500 οργανισμούς στην Ευρώπη στους οποίους έχει απονεμηθεί η αναγνώριση «HR Excellence in Research» της ΕΕ.

Βέλγιο | Βρυξέλλες

— European Association for Viewers Interests

Το EAVI είναι η «φωνή» του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στα νέα μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη. Το EAVI είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, που προωθεί τον ψηφιακό γραμματισμό, την εκπαίδευση στα μέσα, και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Το EAVI υποστηρίζει την δημιουργία και την εφαρμογή πρωτοβουλιών που επιτρέπουν στους πολίτες να διαβάζουν, να γράφουν και να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή μέσω των νέων ηλεκτρονικών μέσων. Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη στην Ευρώπη εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις δεξιότητες γνώσης των νέων μέσων. Ως εκ τούτου, ενδυναμώνοντας τους Ευρωπαίους ως υπεύθυνους χρήστες των νέων μέσων, το EAVI στοχεύει στην δημιουργία μιας υγιούς, δημοκρατικής και πιο συνεκτικής κοινωνίας.

Το EAVI εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω συζητήσεων, διασκέψεων, δημιουργίας δικτύων, καθώς και μέσω έρευνας και έργων που εστιάζουν στην εκπαίδευση στα μέσα, και τέλος μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών και της παραγωγής διαδικτυακού υλικού, με έμφαση στην εκπαίδευση των νέων.

Scroll to Top