Εκπαιδεύοντας τους γονείς στο να βοηθούν τα παιδιά

Βελτιωση των επιεδων γραμματισμου για τα μεσα επικοινωνιας των γονεων παιδιων και των νεων

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Safe Online συντονίζεται και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα European Safe Online Initiative, δημιούργημα του Φλαμανδικού Safe Online Initiative, εφαρμόζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, από εκπροσώπους πέντε χωρών της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία.

Οι οργανισμοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν τη δική τους τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών, να συνειδητοποιήσουν πλήρως τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα μέσα επικοινωνίας στα παιδιά τους.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Προωθούμε και δημιουργούμε εργαλεία για γονείς και εκπαιδευτικούς

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας EUROPEAN SAFEONLINE είναι η βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και των νέων μέσω εκτενούς εκπαίδευσης των γονέων τους στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Αντί να επιχειρήσει την ανάπτυξη ενός νέου πιλοτικού πειραματικού προγράμματος, το πρόγραμμα EUROPEAN SAFEONLINE προτείνει την κλιμάκωση μιας αναγνωρισμένης και αποδεδειγμένης καινοτομίας στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα EUROPEAN SAFEONLINE στοχεύει στην αναπαραγωγή μιας πρακτικής στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, του φλαμανδικού προγράμματος SafeOnline, που έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα με ποιοτικές και ποσοτικές μετρήσεις.. Εδώ και αρκετά χρόνια, η φλαμανδική πρωτοβουλία για την κατάρτιση SafeOnline έχει επιτύχει τον στόχο της βελτίωσης των επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας των γονέων με την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στα νέα μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα παιδιά τους.

Μέσω της φλαμανδικής πρωτοβουλίας για την κατάρτιση SafeOnline, χιλιάδες γονείς έχουν αυξήσει την κατανόησή τους και έχουν βελτιώσει την ανταπόκρισή τους απέναντι στις ευκαιρίες και τους κινδύνους των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και, με τη σειρά τους, υποστήριξαν τα παιδιά τους στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων αυτών των νέων μέσων ενημέρωσης και των νέων γραμματισμών.

01.

— Η αποστολή μας

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας EUROPEAN SAFEONLINE είναι η βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και των νέων μέσω της εκτεταμένης εκπαίδευσης των γονέων τους στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.

02.

— Το όραμά μας

Να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μιας από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές πρακτικές στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας· μια πρακτική, η οποία έχει λάβει μια σειρά βραβείων και διακρίσεων – τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο – λόγω της διακριτής ικανότητάς της να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην προώθηση των επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.

03.

— Το υπόβαθρό μας

Μέσω της φλαμανδικής πρωτοβουλίας για την κατάρτιση SafeOnline, χιλιάδες γονείς έχουν αυξήσει την κατανόησή τους και έχουν βελτιώσει την ανταπόκρισή τους απέναντι στις ευκαιρίες και τους κινδύνους των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και, με τη σειρά τους, υποστήριξαν τα παιδιά τους στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων αυτών των νέων μέσων ενημέρωσης και των νέων γραμματισμών.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Scroll to Top