Οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας

υποστηρίζουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στην αποστολή τους

ΤΙ Κανουμε

01.

— Χτίζουμε ευαισθητοποίηση

Οι γονείς αγωνίζονται να κατανοήσουν πού βρίσκεται η γραμμή μεταξύ της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση των παιδιών τους και της ανθυγιεινής χρήσης αυτών των συσκευών. Οι γονείς χρειάζονται συμβουλές για την προώθηση των δεξιοτήτων και της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

02.

— Ενδυναμώνουμε

Μια πορεία που αναπτύχθηκε με βάση την αρχή της "διαδοχικής κατάρτισης", σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευμένοι γονείς γρήγορα μεταδίδουν αυτή τη νέα γνώση στο περιβάλλον που τους περιβάλλει. Έτσι, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα της μάθησης είναι πολύ γρήγορα εμφανή.

03.

— Εκπαιδεύουμε

Οι γονείς έχουν την ευθύνη να υποστηρίξουν τον γραμματισμό των παιδιών τους στα μέσα επικοινωνίας, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθούν για να το πράξουν. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους γονείς χώρους όπου μπορούν να συζητήσουν τις ερωτήσεις και τις απορίες τους, καθώς και υλικό όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες και απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.

04.

— Υποστηρίζουμε

Προσπαθούμε να εισαγάγουμε τους γονείς στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης των παιδιών τους, να απαντήσουμε στο κύριο ερώτημα για το πώς οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν για τη χρήση των μέσων ενημέρωσης των παιδιών τους και να συζητήσουμε:

  • Τι κάνουν τα παιδιά τους με τα μέσα ενημέρωσης,
  • Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης,
  • Γιατί έλκονται από τα μέσα ενημέρωσης κλπ.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!

Να ενισχύσουμε της κριτικής σκέψης των παιδιών και των νέων

Έτσι ώστε να μπορούν να κρίνουν και να ξεπεράσουν τις ορατές απειλές των ψευδών ειδήσεων, του ψηφιακού εκφοβισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, των απειλών για την κυβερνοασφάλεια και της απάτης. Ακόμη και τα μικρότερα παιδιά βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά δεν κατανοούν τους κινδύνους, και οι γονείς ανησυχούν για ακατάλληλο περιεχόμενο και κινδύνους, αλλά δεν ξέρουν πώς να τους αντιμετωπίσουν.

Να υποστηρίξουμε τα άτομα στην κατανόηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των ωφελειών τους

Τα άτομα θα πρέπει να κατανοήσουν πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και θα πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, τους περιορισμούς, τα αποτελέσματα και τους κινδύνους τους, [...] θα πρέπει να υιοθετούν μια κριτική προσέγγιση για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τον αντίκτυπο των πληροφοριών και των δεδομένων που διατίθενται με ψηφιακά μέσα [και] θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις ψηφιακές ταυτότητες.

Να υποστηρίξουμε τους νέους στην επίτευξη προσωπικής ολοκλήρωσης

Στο πλαίσιο της συνολικής αποστολής τους να προετοιμάσουν τους νέους για την κοινωνία και την αγορά εργασίας, καθώς και να τους υποστηρίξουν στην επίτευξη προσωπικής ολοκλήρωσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους νέους να γίνουν εγγράμματοι στα μέσα επικοινωνίας και υπεύθυνοι πολίτες του μέλλοντος.

Να βοηθήσουμε τους νέους να είναι ανοιχτοί και διερευνητικοί

Να αναπτύξουν και να διατηρήσουν μια ανοικτή και διερευνητική νοοτροπία, και να είναι σε θέση να σκέφτονται ανεξάρτητα και κριτικά, να ασκούν ορθή κρίση χρησιμοποιώντας γνώσεις που βασίζονται σε γεγονότα και να αντιστέκονται και να αντιμετωπίσουν εξτρεμιστικά μηνύματα, κατήχηση και παραπληροφόρηση

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας ως μονοπάτι προς την ελευθερία και την ένταξη

Θεωρούμε τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για μια ενεργό και πλήρη πολιτότητα, προκειμένου να προληφθούν και να μειωθούν οι κίνδυνοι αποκλεισμού από την κοινοτική ζωή.

Να ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσμα στην ΕΕ

Υπάρχει παρατεταμένο χάσμα μεταξύ και εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Όσο πιο νότια και ανατολικά βρίσκονται οι χώρες, τόσο χαμηλότερος είναι ο συνολικός δείκτης γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης. Το πρόγραμμα EUROPEAN SAFEONLINE αποφάσισε να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στις χώρες που βρίσκονται στο σημείο όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες ανάγκες στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας..

Scroll to Top