Samen bereiken we

DIT ZIJN DE MENSEN DIE MET DE PASSIE HUN GEMEENSCHAP TRANSFORMEREN

Onze Partners

België | Brussel

— Child Focus

De missie van Child Focus, zowel op nationaal als internationaal niveau, is het ondersteunen van ouders/familie van een vermist of seksueel uitgebuit kind, het actief ondersteunen van het onderzoek naar de verdwijning, ontvoering of seksuele uitbuiting van kinderen en het bestuderen, voorkomen en bestrijden van deze verschijnselen, zowel online als offline. Child Focus handelt onafhankelijk en in het belang van het kind zonder enige discriminatie. Via de Belgische hotline voor vermiste kinderen 116.000 is Child Focus alle dagen, dag en nacht, bereikbaar voor meldingen en vragen over vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Het beheert ook het civiele meldpunt voor beelden van seksueel misbruik van kinderen op het internet (www.stopchildporno.be) en een hulplijn voor alle vragen met betrekking tot e-veiligheid van kinderen (www.clicksafe.be). Op basis van de informatie die het krijgt van haar case work, zet Child Focus deze continu opgebouwde, nieuwe expertise in voor de ontwikkeling van bewustmakingsprojecten en communicatiecampagnes. Met preventie als belangrijke pijler binnen Child Focus ontwikkelt het educatieve hulpmiddelen, websites en pedagogisch materiaal, maar geeft ook allerlei trainingen. De Child Focus Academy, georganiseerd binnen de afdeling 'Preventie en Ontwikkeling', geeft meer dan 1.200 trainingen per jaar aan zeer diverse stakeholders.

mascottes-logo-rechts_orig
België | Vlaanderen

— Gezinsbond

De Gezinsbond is een pluralistische, niet-gouvernementele familieorganisatie, opgericht in 1921. Het verenigt ongeveer 230.000 gezinnen in Vlaanderen en Brussel met de steun van 13.000 vrijwilligers in 900 regionale afdelingen. Gezinsbond verwelkomt alle gezinnen: grote gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, gezinnen in kwetsbare situaties… Alle gezinnen hebben een plaats binnen onze organisatie. Gezinsbond houdt altijd rekening met de behoeften van alle gezinnen, ongeacht de gezinssituatie, levenskeuzes, politieke houding of religieuze overtuiging.
www.gezinsbond.be
www.veiligonline.be

België | Wallonië

— La Ligue des Familles

La Ligue des Familles is een Franstalige Belgische vereniging die het ouderschap ondersteunt. Het is gebaseerd op vier actiepijlers.

Door middel van acties van en voor ouders wil La Ligue des Familles de leefomstandigheden en toekomst van gezinnen, ouders en kinderen verbeteren. La Ligue des Familles richt zich op families van alle achtergronden, ongeacht hun status, afkomst, levenskeuzes, religieuze en politieke overtuigingen. Voor La Ligue des Familles zijn ouders personen die een familierelatie hebben met betrekking tot één of meer kinderen(ren), tiener(s), jongere(n), volwassene(n). Voor iedereen met een familierelatie wil La Ligue bescherming, begeleiding, vorming bieden. Een ouder kan een biologische ouder, pleegouder, adoptieouder of plusouder zijn. Ouder ben je de rest van je leven.

Griekenland | Athene

— Athens Lifelong Learning Institute

Het Instituut voor Levenslang Leren van Athene is een instituut voor onderzoek en onderwijs, gevestigd in Athene, Griekenland. Het heeft als missie innovatieprocessen te bevorderen en te verbeteren, voornamelijk op het gebied van onderwijs en levenslang leren, de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de arbeidsmarkten in Griekenland en in Europa, de kennismaatschappij en sociale integratie. Het Instituut voor Levenslang Leren van Athene is een vrij unieke integratie van multidiciplinaire expertise en "innovatief denken" op basis van een uitgebreide en diverse kennisbank in combinatie met onderzoeksmethoden en de praktijk, netwerkontwikkeling en implementatie, beleidsanalyse en valorisatie van innovatieve praktijken. Het team van het Instituut voor Levenslang Leren van Athene bestaat uit experten op het gebied van volwasseneneducatie, levenslang leren en innovatieve leermethoden en werkt samen aan het uiteindelijke doel van de ontwikkeling van menselijk kapitaal en sociale integratie op lokaal, nationaal en Europees niveau. Mensen die werken voor of samenwerken met het Instituut voor Levenslang Leren van Athene geven het Instituut de energie en visie zodat de diensten continu voorzien zijn van hoge kwaliteit en nieuwe ideeën op het gebied van beroepsopleidingen, volwasseneneducatie en sociale integratie.

Roemenië | Timisoara

— Universitatea de Vest Timișoara – UVT

Universitatea de Vest Timișoara (UVT) is de belangrijkste instelling voor hoger onderwijs en onderzoekspool in West-Roemenië. Geclassificeerd als een onderzoeks- en onderwijsuniversiteit door het ministerie van Onderwijs, is het één van de vijf leden van de Universitaria Consortium (de groep van Roemeense elite-universiteiten). In de QS 2019 World University Rankings werd de UTV opgenomen in de top 1.000 van de universiteiten in de wereld, samen met slechts drie andere Roemeense universiteiten.

Bulgarije | Sophia

— Universiteit van Sofia "St.Kliment Ohridski"

De Universiteit van Sofia "St.Kliment Ohridski" is de meest gerenommeerde en prestigieuze universiteit in Bulgarije, opgericht in 1888. Met een geschiedenis van meer dan 130 jaar is de Universiteit van Sofia “St. Kliment Ohridski” het oudste instituut voor hoger onderwijs in Bulgarije. De universiteit is uitstekend zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als educatieve activiteiten. De universiteit vormt de kern van de Bulgaarse wetenschappelijke en culturele elite. Het draagt in belangrijke mate bij tot de deelname van Bulgarije aan de ontwikkeling van wetenschap en onderwijs op wereldvlak en speelt een actieve rol bij de voorbereiding en uitvoering van beleid met nationale, regionale en internationale belangen. De universiteit wil haar rol als academisch, wetenschappelijk en cultureel centrum met Europese uitstraling opnemen. Volgens deze visie moet het educatieve programma van de Universiteit van Sofia continu voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen en toonaangevende criteria op wereldvlak benaderen.

Cyprus | Nicosia

— Europese Universiteit Cyprus

European University Cyprus (EUC) werd opgericht in 2007 en groeide vanuit Cyprus College, opgericht in 1961. Vandaag de dag exploiteert EUC vijf scholen, namelijk de School of Humanities, Social and Education Sciences, de School of Business Administration, de School of Sciences, de Medical School en de School of Law, met de missie studenten op te leiden voor succesvolle carrières en levensprestaties, de behoeften van de samenleving te begrijpen en te dienen, en kennis te creëren door middel van onderzoek en innovatie. EUC heeft deelgenomen aan meer dan 250 projecten gefinancierd door een aantal programma's en organisaties, zoals de Horizon2020, Erasmus+, 7e Kaderprogramma, Levenslang Leren Programma 2007-2013, Departementen en agentschappen (“directoraten-generaal”) van de Europese Commissie, de Cyprus Research Promotion Foundation, Verenigde Naties, het Europees Ruimteagentschap, overheidsinstanties en anderen. In de afgelopen 3 jaar heeft de universiteit meer dan 5,5 miljoen euro aan onderzoeksfinanciering verzameld. Onderzoeksactiviteiten worden voornamelijk uitgevoerd door een aantal onderzoekscentra, laboratoria en andere gespecialiseerde instellingen, zoals ziekenhuizen en innovatiecentra (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). EUC is één van de ongeveer 500 organisaties in Europa die de EU-award 'HR Excellence in Research' hebben gekregen.

België | Brussel

— European Association for Viewers Interests

De European Association for Viewers Interests (EAVI) is de stem van mediageletterdheid in Europa. EAVI is een internationale non-profit organisatie in Brussel die pleit voor mediageletterdheid en volledig burgerschap. EAVI ondersteunt initiatieven die burgers in staat stellen om te lezen, te schrijven en deel te nemen aan het openbare leven via de media.

Het volledige en actieve burgerschap in Europa wordt steeds afhankelijker van mediageletterdheid. Door Europeanen te versterken als verantwoordelijke mediagebruikers, werkt EAVI aan het doel van een gezonde, democratische en meer samenhangende samenleving.

EAVI vertegenwoordigt de belangen van burgers op Europees gebied door middel van lobbyen, conferenties, netwerken, onderzoek, projecten gericht op mediageletterdheid, de ontwikkeling van ‘good practices’ en het produceren van online-inhoud met bijzondere aandacht voor de vorming van jongeren.

Scroll naar top