Vormingen voor ouders om hun kinderen te begeleiden

MEDIAGELETTERDHEID VAN OUDERS MET KINDEREN EN TIENERS

Wie Zijn We?

Het European Safe Online Initiative wordt gecoördineerd en ondersteund door onderwijsinstellingen en verenigingen in heel Europa.

Het European Safe Online Initiative vertrekt vanuit het Vlaamse initiatief “Veilig Online” en wordt nu uitgerold op Europese schaal, met vertegenwoordigers uit vijf EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Roemenië.

Deze verenigingen en onderwijsinstellingen dragen hun kennis bij om een vormingsprogramma samen te stellen voor ouders en opvoeders. Tijdens deze vormingen worden ouders meer bewust gemaakt van de kansen en mogelijke risico's van de digitiale media die hun kinderen gebruiken.

ONZE AANPAK

Wij creëren tools voor en promoten deze bij ouders en opvoeders.

De belangrijkste focus van het European SafeOnline Initiative is het verhogen van mediawijsheid van kinderen en jongeren via mediaeducatie van hun ouders. In plaats van een proefproject op te zetten, zal het European SafeOnline Initiative de erkende en bewezen innovatie op het gebied van mediageletterdheid van het Vlaamse initiatief Veilig Online opschalen.

Op het gebied van mediawijsheid heeft deze praktijk succesvolle resultaten aangetoond, met kwalitatief en kwantitatief bewijs van impact. De voorbije jaren slaagde Veilig Online erin het niveau van mediawijsheid bij ouders te verhogen door hun kennis en vaardigheden over de digitale media, die hun kinderen dagelijks gebruiken, verder te ontwikkelen.

Via Veilig Online hebben duizenden ouders meer inzicht in de kansen en mogelijke risico’s die de online wereld met zich meebrengt. Dit maakt dat ze er als ouder ook beter mee kunnen omgaan en dus hun kinderen beter kunnen ondersteunen. Door dit inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van digitale media kunnen ouders hun kinderen mediawijs opvoeden.

01.

— Missie

De belangrijkste focus van het European SafeOnline Initiative is het verhogen van mediawijsheid van kinderen en jongeren via mediaeducatie voor hun ouders.

02.

— Visie

Het European SafeOnline Initiative fungeert als katalysator voor de opschaling van het Vlaamse initiatief Veilig Online (België), één van de meest succesvolle Europese praktijken ter bevordering van mediageletterdheid. Zowel op nationaal als Europees niveau werd deze praktijk beloond voor zijn indrukwekkende resultaten.

03.

— Achtergrond

Via Veilig Online hebben duizenden ouders meer inzicht in de kansen en mogelijke risico’s die de online wereld met zich meebrengt. Dit maakt dat ze er als ouder ook beter mee kunnen omgaan en dus hun kinderen beter kunnen ondersteunen. Door dit inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van digitale media kunnen ouders hun kinderen mediawijs opvoeden.

Partners

Scroll naar boven