Bouwen aan een betere toekomst voor onze kinderen

WE ONDERSTEUNEN OUDERS EN OPVOEDERS IN HUN MISSIE

Wat Doen We

01.

— We bouwen bewustzijn op

Ouders vinden het moeilijk om de balans te vinden tussen constructief en ongezond gebruik van digitale media in het gezin. Ouders hebben behoefte aan opvoedingsondersteuning met betrekking tot de digitale vaardigheden en veiligheid van hun kinderen.

02.

— We versterken

Door ouders op te leiden kunnen zij deze nieuwe kennis overdragen in hun gezin. Op die manier stijgt het aantal bereikte kinderen en jongeren als snel exponentieel.

03.

— We stimuleren mediaeducatie

Ouders zijn mee verantwoordelijkheid voor de mediawijsheid van hun kinderen en om hen daarin te begeleiden. Het is belangrijk om ouders plekken aan te bieden waar ze terecht kunnen met hun vragen en onzekerheden en waar ze informatie en antwoorden op vragen vinden.

04.

— Wij ondersteunen

We willen ouders laten kennis maken met de online leefwereld van hun kinderen om zo tegemoet te komen aan de noden van ouders over hoe om te gaan met het mediagebruik van hun kinderen:

  • Wat kinderen online doen
  • Waarvoor ze digitale media gebruiken
  • Waarom ze zich aangetrokken voelen tot deze media

WAAR WE VOOR STAAN

Versterken van het kritische denken van kinderen en jongeren

Door het kritische denken van kinderen en jongeren te stimuleren, zijn ze beter in staat om de altijd aanwezige dreigingen van nepnieuws, cyberpesten, radicalisering, cyberdreigingen en fraude te beoordelen en te overwinnen. Zelfs de jongste kinderen gebruiken dagelijks digitale technologieën, maar begrijpen de risico's ervan niet. Ouders zijn bezorgd over ongepaste inhoud en risico's, maar weten niet altijd even goed hoe hiermee om te gaan in de opvoeding.

Stimuleren van inzicht in digitale technologieën en de voordelen ervan

Het is belangrijk te begrijpen hoe digitale technologieën opportuniteiten kunnen aanreiken en ook communicatie, creativiteit en innovatie kunnen ondersteunen en stimuleren. Het is evenzeer belangrijk om ook bewust te zijn van de beperkingen, effecten en risico's. Door de betrouwbaarheid, waarde en impact van informatie via digitale kanalen kritisch te benaderen, zijn mensen in staat zelf (hun eigen) informatie, inhoud, gegevens en digitale identiteiten te beheren en te beschermen.

Jongeren ondersteunen bij persoonlijke ontplooiing

We moeten samenwerken om jongeren voor te bereiden om zelfstandig te functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Hier is ondersteuning van persoonlijke ontplooiing essentieel. Opvoeding en opleiding spelen een belangrijke rol zodat jongeren zich kunnen ontwikkelen tot mediawijze en verantwoordelijke burgers.

Open en onderzoekende mindset bij jongeren stimuleren

Wij willen een wereld met jongeren met een open en onderzoekende mindset, die zelfstandig en kritisch kunnen denken, die een gefundeerd oordeel kunnen vellen gebaseerd op feiten en kennis, die bestand zijn tegen extremistische berichten, indoctrinatie en desinformatie.

Mediageletterdheid als weg naar vrijheid en inclusie

Wij beschouwen mediageletterdheid als een uiterst belangrijke factor voor inclusie en actief burgerschap in de huidige informatiemaatschappij. Mediageletterdheid is één van de belangrijkste vereisten voor een actief en volledig burgerschap om zo het risico op uitsluiting van de gemeenschap te voorkomen en te verminderen.

De digitale kloof in de EU overwinnen

Er is een digitale kloof aanwezig binnen elke EU-lidstaat, maar ook tussen de EU-lidstaten. Hoe zuidelijker en hoe oostelijker het land gelegen is, hoe lager het niveau van mediageletterdheid. Het European SafeOnline Initiative kiest ervoor zich te richten op de landen die zich onderaan op de ladder van mediageletterdheid bevinden en waar dus de behoefte aan bevordering van mediawijsheid het grootst is.

Scroll naar boven