Împreună reușim.

Aceștia sunt Oamenii și Organizațiile - cu pasiunea de a transforma comunitățile lor

Partenerii

Belgia | Bruxelles

— Child Focus

Misiunea Child Focus (CF), atât la nivel național, cât și internațional, este de a sprijini părinții / familia unui copil dispărut sau exploatat sexual, de a susține activ investigarea dispariției, răpirii sau exploatării sexuale a copiilor și de a studia, de a preveni și de a combate aceste fenomene, atât online cât și offline. CF acționează independent și în interesul copilului fără nicio discriminare. Prin linia telefonică gratuită din Beliga - 116 000 - pentru copii dispăruți, Child Focus poate fi contactată 24/7 pentru raportarea sau oferirea de informații legate de copiii dispăruți și exploatați sexual. De asemenea, administrează o linia telefonică pentru imagini de abuz sexual asupra copiilor pe internet (www.stopchildporno.be), precum și o linie de asistență pentru toate întrebările legate de siguranța online pentru copii (www.clicksafe.be). Pe baza informațiilor pe care le obține din cazurile asistate, Child Focus folosește noile cunoștințe la dezvoltarea de proiecte de sensibilizare a publicului larg preecum și inițiative de comunicare. Prevenirea este un pilon important în cadrul Child Focus, cu dezvoltarea de instrumente educaționale, site-uri web și materiale pedagogice, precum și instruiri în toate formele și maniere diferite. Academia Child Focus, găzduită în cadrul departamentului „Prevenire și dezvoltare”, oferă peste 1.200 de sesiuni de formare pe an unor părți interesate foarte diverse.

mascottes-logo-rechts_orig
Belgia | Flanders

— Gezinsbond

Gezinsbond este o organizație de familie non-guvernamentală înființată în 1921. Reunește aproximativ 230.000 de familii din Flandra și Bruxelles [Belgia] cu sprijinul a 13.000 de voluntari din 900 de entități regionale. Gezinsbond are în componență: familii mari, familii tinere, familii cu bunicii-părinți, familii reconstituite, familii monoparentale etc. Toate familiile își au locul în cadrul mișcării familiale. Gezinsbond ia întotdeauna în considerare nevoile tuturor familiilor, indiferent de situația familială, poziția politică sau credința religioasă.

Belgia | Wallonie

— La Ligue des Familles

Ligue des Familles este o asociație belgiană de limbă franceză care susține parentalitatea. Se bazează pe patru piloni de acțiune.

Prin acțiuni construite de către și pentru părinți, Ligue des Familles își propune să îmbunătățească starea de viață și viitorul familiilor, părinților și copiilor. Ligue des Familles se adresează familiilor din toate mediile, indiferent de statutul lor, de originile lor, de alegerile lor de viață, de convingerile lor religioase și politice. Pentru Ligue des Familles, părinții sunt persoanele angajate într-o relație de familie cu unul sau mai mulți copii, adolescenti, tineri, adulți. Prin relația de familie, Ligue des Familles înțelege protecție, însoțire, educație. Părintele poate fi biologic, adoptiv, asistent maternal sau din inimă. Părintele poate fi un bunic/bunică „al inimii” sau „al sângelui”. Părintele rămâne tot restul vieții părinte.

Grecia | Atena

— Athens Lifelong Learning Institute

Center for Lifelong Learning Atena este un institut de cercetare și educație cu sediul în Atena, Grecia. Are misiunea de a încuraja și îmbunătăți procesele de inovare în principal în domeniile educației și învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltarea capitalului uman și a piețelor muncii în Grecia și în Europa, cunoașterea societății și incluziunea socială. Institutul de învățare continuă din Atena reprezintă o integrare destul de unică a expertizei multidi digital sciplinare și a „gândirii inovatoare”, bazată pe cunoștințe cuprinzătoare și diverse, care combină metodele de cercetare și aplicarea acestora, dezvoltarea și implementarea de rețele, analiza politicilor și valorificarea practicilor inovatoare. Echipa Institutului de învățare continuă din Atena este alcătuită din profesioniști din domeniile educației adulților, învățare pe tot parcursul vieții și metode de învățare inovatoare și lucrează împreună cu scopul final al dezvoltării capitalului uman și incluziunii sociale la nivel local, național și european. Oamenii care lucrează sau cooperează cu Institutul de învățare continuă din Atena au oferit Institutului energia și viziunea de a implementa servicii de înaltă calitate și idei noi în domeniile formării profesionale, educației adulților și incluziunii sociale.

România | Timisoara

— Universitatea de Vest Timișoara - UVT

Universitatea de Vest din Timișoara UVT este principala instituție de învățământ superior și pol de cercetare din vestul României. Clasificată ca universitate de cercetare și educație de către Ministerul Educației din România, UVT este unul dintre cei cinci membri ai Consorțiului Universitaria (grupul universităților românești de elită). În clasamentul mondial QS 2019, Universitatea de Vest a fost inclusă în Top 1.000 universități din lume, împreună cu alte trei universități românești. Odată cu transformarea digitală, UVT se confruntă cu o mare schimbare de paradigmă care trebuie implementată la nivel organizațional, cultural și tehnologic. Universitatea oferă servicii digitale complexe personalului și studenților săi, părților interesate și vizitatorilor educaționali, prin mai multe departamente (IT, educație continuă și învățare la distanță, comunicare, imagine și marketing instituțional). Astfel, pentru a-și menține relevanța și a rămâne competitivă în era digitală de astăzi, UVT face eforturi legate de investiții în infrastructura tehnologiei informației și sisteme avansate de infrastructură, digitalizarea operațiunilor, implementarea infrastructurii inteligente a campusului universitar, creșterea și îmbunătățirea constantă a digitalului prin alfabetizarea în rândul cadrelor didactice, a studenților și a personalului administrativ, schimbarea stilului de lucru, adăugând simultan noi tehnici, instrumente și capabilități, redimensionarea culturii sale digitale, consolidarea încrederii în noile tehnologii precum cloud computing, inteligență artificială sau blockchain, investiții în prezența sa în social media etc.

Bulgaria | Sofia

— University of Sofia “St.Kliment Ohridski”

The University of Sofia “St.Kliment Ohridski” is the most renowned and prestigious University in Bulgaria, with a history of more than 130 years. Established in 1888, the University of Sofia – St. Kliment Ohridski – is the first school of higher education in Bulgaria. The University is exemplary both in terms of scientific research and in terms of its educational activities. The University forms the nucleus of the Bulgarian scientific and cultural elite. It contributes significantly to the participation of Bulgaria in the global development of science and education and plays an active role in preparing and conducting policies of national, regional and international significance. The University’s objective is to assert its role as an academic, scientific and cultural center of European standing. According to this vision statement the educational programs of the University of Sofia must constantly meet European quality standards and approximate the leading world criteria.

Cyprus | Nicosia

— EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

European University Cyprus (EUC) was founded in 2007 and developed out of Cyprus College, which was established in 1961. Today, EUC operates five Schools, namely, the School of Humanities, Social and Education Sciences, the School of Business Administration, the School of Sciences, the Medical School, and the School of Law, with the mission to educate students for successful careers and life achievement, to understand and serve the needs of society, and to create knowledge through research and innovation. EUC has participated in more than 250 projects funded by a number of programs and organizations such as the Horizon2020, Erasmus+, 7th Framework Program, Lifelong Learning Programme 2007-2013, Directorates General of the European Commission, the Cyprus Research Promotion Foundation, United Nations, European Space Agency, governmental bodies and others. In the last 3 years, the University has accumulated more than 5.5M euros in research funding. Research activity is primarily carried out by a number of research centers, laboratories, and other kinds of specialized settings such as clinics and innovation centers (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). EUC is one of about 500 organizations in Europe which have been awarded the EU’s ‘HR Excellence in Research’ badge.

Belgia | Bruxelles

— European Association for Viewers Interests

EAVI is an international non-profit organisation registered in Brussels which advocates Media Literacy and full citizenship. EAVI supports the adoption of initiatives that enable citizens to read, write and participate in public life through the media

Full and active citizenship in Europe is increasingly reliant on media literacy skills. Therefore, by empowering Europeans as responsible media users, EAVI is actually working towards the goal of a healthy, democratic, more cohesive society.

EAVI represents citizens interests in the European sphere through lobbying, conferences, networking, research, media literacy focused projects, the development of good practices and the production of online content of resources with a particular attention to the education of young people.

Scroll to Top